آیات و روایات
   در مكتب امام
   سد طالقان
   سدهاي بزرگ ايران
   سيل
   جمعيت ايران
   سونامی
   گیاهان داروئی
   دارواش
   فرسایش
   درختکاری
   مرتع و مرتعداری
   عطر و اسانس گیاهان
   نانو تکنولوژی
   انرژی های نو
   انرژی هسته ای
   کودهای شیمیایی
   سم
   باران اسیدی
   باران مصنوعی
   ممیزی مراتع
   مصالح ساختمانی
   پیوند
   قوانین
   حقوق آب
   بازیافت 1
   بازیافت 2
   حفظ یا تغییر اراضی کاربری
   حریم و مرتع حریم روستایی
   تاسیسات ساختمان

 
 
 
 

 

سدهای بزرگ ایران

 

رديف

استان

نام سد

نام رودخانه

محل سد

نوع سد

طول تاج (متر)

ارتفاع (متر)

حجم بدنه (متر مكعب)

ظرفيت سرريز (متر مكعب بر ثانيه)

نوع سرريز

ظرفيت كل

ظرفيت مفيد (ميليون متر مكعب)

حجم آب قابل تنظيم (ميليون متر مكعب)

سطح زير كشت (هكتار)

قدرت نصب شده (مگاوات)

سال بهره برداري

مجري

مشاور

1 خوزستان كرخه كرخه انديمشك-22 خاكي با هسته رسي 3030 107 23.10 18260 دريچه دار 7644 3840 4200 364744 400 1380 توسعه منابع ونيروي آب مهاب قدس
2 ايلام سيمره سيمره ايلام بتني دوقوسي 202 180 0.55 0   3215 3215   0 480 1384    
3 خوزستان كارون 3 كارون ايذه-28 بتني دوقوسي 462 185 1.30 13300 تنداب دريچه دار 2970 1720 900   2000 1383 توسعه منابع ونيروي ايران مهاب قدس-ايكرز
4 خوزستان دز دز دزفول-25 بتني دو قوسي 212 190 0.48 6000 تونلي با دريچه قطاعي 2856 2600 3200 120000 520 1341 آب وبرق خوزستان الكتروكنسولت
5 گيلان استور قزلاوزن استور بتني دوقوسي 279 160   13300   2495     0 160     مهاب قدس
6 خوزستان شهيد عباس پور كارون مسجد سليمان-55 بتني دو قوسي 380 180 1.23 0 دريچه دار 2470 1446 4260 41680 2000 1355 آب وبرق خوزستان هارزا-فرنفرمايان
7 گيلان سفيدرود سفيدرود منجيل-1 بتني وزني پايه دار 425 86 0.82   نيلوفري 1765 1112 2200 188000 87.5 1340 آب منطقه اي گيلان اتكو-افر
8 آذربايجان شرقي خداآفرين ارس اصلاندوز خاكي 380 60   4500 آزاد 1600 1200 750 130000 100      
9 اصفهان زاينده رود زاينده رود 110اصفهان -شهر كرد بتني دو قوسي 452 88 0.54 0 دريچه دار 1460 1250 1200 175000 55.20 1349 آب منطقه اي اصفهان سوگرا
10 آذربايجان غربي ارس ارس قزل قشلاق جلفا خاكي با هسته رسي 945 36   2760 دريچه دار 1350 1166.5 700 90400 22 1350    
11 خراسان رضوي دوستي هريرورد سرخس-75 خاكي 655 75   0 دريچه دار 1262 950 820 35000   1384    
12 خوزستان مارون مارون بهبهان-26 سنگريزه اي با هسته رسي 345 151 8.45 0 دريچه دار 1200 1000 900 13500 150 1378 آب وبرق خوزستان مهاب قدس
13 فارس درودزن كر مرودشت خاكي با هسته رسي 710 55 5.70 0   993 860 526 0 11.50 1351 آب منطقه اي فارس جستين وكورتني
14 تهران لار لار تهران-75 خاكي با هسته رسي 1150 105 17 0 آزاد 960 860 418 10500 87 1361 آب منطقه اي تهران الكساندرگيپ
15 خراسان شمالي گردلان سيروان گردلان بتني قوسي 438 123   0   888     0        
16 بوشهر جره بلا-رييس علي دلواري جره شاپور 60براز جان بتني قوسي 240 102 0.22 4761 آزاد 685 524 520 24000 19.4 1386 آب منطقه اي فارس مهاب قدس
17 آذربايجان غربي زرينه رود زرينه رود يمن آباد بوكان خاكي با هسته رسي 530 48 1.89 4300 آزاد 650 486 605 55369 10000 1350 آب منطقه اي آذربايجان غربي جستينوكورتني
18 كهكلويه وبوير احمد كوثر خير آباد 42- بهبهان بتني وزني 190 138 0.33 0 آزاد دريچه دار 580 493 426 14000   1382 آب منطقه اي كهكلويه وبوير احمد  
19 چهارمحال وبختياري سولكان 4 سولكان بعد از تقاطع سولكان وآق بلاغ خاكي با هسته رسي 380 85   3200   465     0        
20 فارس تنگه براق كر 22-سده خاكي با هسته رسي 630 72   0 آزاد 440 411 329 10000 100 1386 آب منطقه اي فارس سكو-پاراب فارس
21 تهران طالقان طالقان تهران-120 سنگريزها ي با هسته رسي 1111 103 15.20 2500 آزاد 420 329 460 46000 17/80 1385 آب منطقه اي تهران مهاب قدس-NIDRIچين
22 هرمزگان ميناب(استقلال) ميناب ميناب-3 بتني وزني 451 52 0.3 13000 دريچه دار 345 270 236 0   1363 آب منطقه اي هرمزگان سيتران-استوكي-اترس
23 هرمزگان جگين جگين جاسك-60 بتني وزني 263 68 0.24 0 آزاد 300 135 60 4500   1385 آب منطقه اي هرمزگان مهاب قدس
24 مركزي ساوه قره چاي(وفرقان) ساوه-25 بتني دوقوسي 265 91 0.32 1200 آزاد 290 270 230 11300 15 1372 آب منطقه اي مركزي مهاب قدس
25 آذربايجان غربي انحراقي مهاباد مهاباد يوسف كندي مهاباد سنگريزه اي با هسته خاكي 700 45 1.66 1550 آزاد 230 190 197.80 18200 6 1349 آب منطقه اي آذربايجان غربي الكترپروژكت
26 خوزستان مسجد سليمان كارون مسجد سليمان-22 بتني 480 162   0 آزاددريجه دار 230 179   0 2000 1380    
27 خوزستان گدارلندر كارون نتگ بلوط-مسجدسليمان بتني كوبيده 488 172   0   228     0 2000 1380 توسعه منابع ونيروي ايران مهاب قدس
28 آذربايجان غربي شهر چاي شهرچاي اروميه -12 سنگريزه اي با هسته اب بند رسي 550 84 6.11 0 آزاد 220 213 199 12500   1383 آب منطقه اي آذربايجان غربي سكو
29 تهران امير كبير كرج كرج-23 بتني دو قوسي 390 163 0.75 1450 دريچه دار 205 195 435 50000 90 1340 آب منطقه اي تهران  
31 مركزي 15 خرداد قمرود دليجان-12 خاكي با هسته رسي 320 54 2 0 نيلوفري 200 177 95 800 0 1373 آب منطقه اي قم مهاب قدس
30 مازندران شهيد رجايي-تجن شيرين رود ساري-40 بتني دوقوسي 430 116 0.71   آزاد 192 171.50 180   13.5 1375 آب منطقه اي مازندران مهاب قدس
32 سيستان وبلوچستان پيشين باهو-سرباز پيشين-9 خاكي با هسته رسي 400 62 2.15 0 آزاد 175 167 91 6000   1372 آب منطقه اي سيستان پارس كنسولت-R.T.H
33 آذربايجان غربي نازلو نازلوچاي اروميه خاكي 400 90   1600   175     0        
34 آذربايجان شرقي سهند قرنقوچاي هشترود-25 خاكي با هسته رسي مركزي 460 47 3.10 0 آزاد 165 135 104.50 0   1385 آب منطقه اي آذربايجان شرقي بنداب
35 آذربايجان غربي ماكو-بارون زنگمار ماكو-12 خاكي با هسته رسي 210 74   0 آزاد 150 136 122 15500   1374    
36 آذربايجان شرقي آيدوغموش آيدوغموش ميانه-20 سنگريزه اي با هسته رسي مياني نفوذ ناپذير 330 67 1.50 0 آزاد 146 136.8 131/5 15000   1383 آب منطقه اي آذربايجان شرقي بنداب
37 آذربايجان غربي زولا زولا چاي زولا-سلماس خاكي 320 65   1100   140     0        
38 آذربايجان غربي آق چاي آق چاي قورول سفلي خاكي با هسته رسي 570 76   3870   128     0 4.5      
40 چهار محال وبختياري سد وتونل كوهرنگ زاينده رود تونل آب بر سد كوهرنگ خاكي باهسته رسي 475 50   0 آزاد 120 231.4   0   1374    
39 چهارمحال وبختياري برجفت كوهرنگ كوهرنگ خاكي 810 55   750   120     0        
41 آذربايجان غربي حسنلو خارج از بستر گدار چاي نقده خاكي همگن 5280 10 2.15 0   112 94 94 165000   1379 آب منطقه اي آذربايجان غربي پوياب
42 اردبيل سبلان قره سو اردبيل-35 سنگريزه اي با هسته رسي مركزي 304 77 2.10 2936 آزاد 105 94 115 12500   1385 آب منطقه اي اردبيل آشناب
43 گلستان وشمگير گرگان رود گرگان -60 خاكي همگن 430 17.80 1.50 1400 آزاد 96 50 140 22000   1349 آب منطقه اي گلستان اتكو-گيد
44 تهران لتيان جاجرود تهران-35 بتني-وزني 450 80 0.77 1750   95 67 290   45 1346 آب منطقه اي تهران الكساندرگيپ
45 گلستان آلاگل خارج ازبستراترك گنبدكاوس خلكي 3700 6.50 0.2 0   75 60 134 12000   1376 آب منطقه اي گلستان پژوهاب
 

 

::.  ابتدای صفحه  .::.::.   صفحه قبل  .::